Skip to main content
Search form
Aktualności

Zapraszamy na bezpłatny webinar, na którym odpowiemy na wszystkie Wasze pytania dotyczące projektu PRECOBIAS.

Każdy „medyk” był kiedyś autorytetem. Osobą, do której można było i należało się udać, kiedy mieliśmy wątpliwości dotyczące stanu naszego zdrowia. Bezpośrednio za uznaniem dla pracy lekarzy podążały: szacunek oraz docenienie, zarówno ze strony rządzących, jak i ze strony społeczeństwa. To się zmieniło i to –...

Kryzys humanitarny, imigranci przymusowi, uchodźcy klimatyczni. O polityce migracyjnej Globalnej Północy rozmawiamy z prof. Witoldem Klausem z Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, które wchodzi w skład Grupy...

Kim jest nauczycielka w Polsce 2021? Używam żeńskiej końcówki, bo statystycznie jest coraz starszą kobietą – ostatnie badania Eurostatu wskazują, że średni wiek nauczycieli w Polsce zbliża się do granicy 50-go roku życia. Statystyka zgadza się zatem z zadawnionym stereotypem: przeciętnej kobiety w średnim...

Stawiamy publicznie temat PRACY w czasach zmian technologicznych, demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii. PRACA to sprawa publiczna, u korzeni której jest idea solidarności - w dużej mierze zapomniana, wymagająca zdefiniowania na nowo. Zapraszamy do oglądania transmisji!

Napięta sytuacja na granicy Polski z Białorusią po raz kolejny wywołała publiczną debatę o postawach Polaków wobec przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi czy imigrantów zarobkowych. W Polsce poczucie zagrożenia w związku z napływem imigrantów czy uchodźców zdaje się być silniejsze niż...

2 listopada br. w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) w Warszawie odbyła się prezentacja projektu PRECOBIAS, którego polskim partnerem jest Instytut Bezpieczeństwa Społecznego (IBS).

Zapraszamy na spotkanie z gen. bryg. Radosławem Kujawą pt. „Polska, Europa, Świat - aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa”, które odbędzie się 28 października, o godz. 17.00 w budynku HOP w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134.

Zapraszamy na bezpłatny warsztat pt. „Ochrona przed cyberprzestępczością”, który odbędzie się 26 października (wtorek), w godzinach 16.30-18.00 w biurze MISO przy ul. Koszykowej 51A lok. 13.

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, edukatorki i edukatorów oraz pracowników socjalnych do skorzystania z bezpłatnego szkolenia on-line w ramach projektu PRECOBIAS.