Skip to main content
Search form

O tym, jak uczniowie stają się nauczycielami


Kluczem jest nauka historii lokalnej. Uczniowie zainspirowani do aktywności obywatelskiej, przywracają pamięć, łamią stereotypy, budują mosty dialogu międzykulturowego, działają na rzecz wspólnoty lokalnej. Prezentujemy raport o Szkole Dialogu.

Szkoła Dialogu to program, którego głównym celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój ich własnych miejscowości. Wyniki badań ewaluacyjnych programu pokazują, że uczestnicy Szkoły Dialogu nie tylko stają się prawdziwymi ekspertami od żydowskiej historii swoich miejscowości, ale też nabywają cennych umiejętności społecznych.

Powstają strony internetowe, tworzone są trasy turystyczne udostępnione online oraz w lokalnych informacjach turystycznych i urzędach. Niejednokrotnie uczestnikom programu udało się zwrócić uwagę władz miasta na zaniedbane miejsca, wnioskując o przywrócenie należnego im upamiętnienia. Uczniowie stają się przewodnikami swoich własnych nauczycieli, rodziców i burmistrzów.

Młodzi ludzie, zainspirowani do aktywności obywatelskiej w wyniku warszatów, przywracają pamięć temu, co miało zostać zapomniane, łamią stereotypy, budują mosty dialogu międzykulturowego, działają na rzecz wspólnoty lokalnej. Korzystając z wiedzy i doświadczeń Szkoły Dialog, chcemy poznać bliżej metodę edukacji, która przynosi tak wiele korzyści.

Prezentujemy raport przygotowany przez dr Annę Stefaniak omawiający wyniki badań ewaluacyjnych Szkoły Dialogu z lat 2012-2017 przeprowadzone przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

 

Szerzej o założeniach i doświadczeniach Szkoły Dialogu rozmawiamy z Zuzanną Radzik z Forum Dialogu, organizatora programu. Zachęcamy do przeczytania: Historia uczy dialogu.