Skip to main content Skip to page footer
Formularz wyszukiwania

Kongres PRACA - materiały programowe

Stawiamy publicznie temat PRACY w czasach zmian technologicznych, demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii. PRACA to sprawa publiczna, u korzeni której jest idea solidarności - w dużej mierze zapomniana, wymagająca zdefiniowania na nowo.


Niniejsza publikacja jest zwięzłym zapisem głównych tez programowych wygłoszonych przez prelegentów Kongresu Praca - nowa solidarność? 18 listopada 2020 r. Wydarzenie to było wyjątkowym spotkaniem osób publicznych i ekspertów, reprezentujących zróżnicowane poglądy, jak i wrażliwości w podejściu do tematu pracy. Kody QR umieszczone przy każdym temacie pozwalają na zapoznanie się z wersją wideo poszczególnych wystąpień kongresowych.

Kongres to część inicjatywy „Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej”, która jako platforma debaty publicznej i programowej funkcjonuje od końca 2019 r. w ramach współpracy Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwo Obywatelskiego z Komitetem Dialogu Społecznego KIG. Działania inicjatywy, merytorycznie i organizacyjnie łączy Grupa Praca, skupiona wokół prof. Pawła Kowala.

Materiały programowe zamyka informacja o powstałej w toku przygotowań do Kongresu społecznej akcji „My, Solidarni” - pomyśle na systemowe wsparcie i docenienie pracy głównie zawodów medycznych, ale też innych będących na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa. Założenia takiego systemu, które zebrała Grupa Praca, przyjęły na późniejszym etapie kształt poselskiego projektu ustawy. Kontynuacją w 2021 r. wybranych wątków prezentowanych na Kongresie, będzie sukcesywne przedstawianie propozycji programowych w zakresie prawa pracy i nowej umowy społecznej. 

POBIERZ PUBLIKACJĘ