Skip to main content Skip to page footer
Formularz wyszukiwania

Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Zespół ekspertów Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Komitetem Dialogu Społecznego KIG bada temat zmian jakie dla świata pracy niesie czwarta rewolucja przemysłowa. Do naszego grona dołączył poseł na Sejm RP, profesor Paweł Kowal.


Dlaczego potrzebujemy Nowej Umowy Społecznej? 

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, opartej na cyfryzacji. Już teraz nowe technologie kształtują najważniejsze dziedziny naszego życia: pracę, edukację, zdrowie. Z biegiem czasu będą oddziaływać coraz silniej. Czy jako wspólnota i społeczeństwo pozwolimy, aby rewolucja przebiegała w zgodzie ze swoją własną logiką, czy też aktywnie będziemy ją współkształtować, by dzięki niej budować nowoczesne państwo przyjazne swoim obywatelom? 

Polska demokracja liczy sobie zaledwie 30 lat i jej fundamenty wciąż pozostają kruche. Skoro czwarta rewolucja przemysłowa oddziałuje na kluczowe obszary funkcjonowania nowoczesnego państwa, to znaczy, że współkształtując zmiany technologiczne, budujemy silne i nowoczesne państwo. Zmiany te, jeśli mają przyjąć postać świadomie prowadzonych polityk i reform wymagają opisania na nowo naszych relacji wspólnotowych, kontraktu społecznego na dalszą drogę, czegoś co roboczo na potrzeby tego opracowania nazywamy Nową Umową Społeczną. 

Dotychczasowy paradygmat, zorientowany na efektywność i rozwój, przyniósł Polsce wiele korzyści, które widać zwłaszcza gdy porównamy poziom życia w naszym i innych krajach byłego bloku sowieckiego. Ten model został jednak okupiony wysokimi kosztami społecznymi, o których coraz częściej i głośniej słychać w debacie publicznej. Spowodowały one deficyty w obszarach społecznego zaufania, godności, dialogu, zdrowia, a także świadomości i postaw obywatelskich

Prezentowane w niniejszej publikacji głosy eksperckie są w swoim zamiarze pewnym przeglądem możliwych do podjęcia wątków w refleksji o nowych modelach umowy społecznej. Forma postulatów i wniosków jest z kolei próbą pokazania konkretnych rozwiązań, które mogłoby wspierać urzeczywistnienie tej umowy. 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „PRACA W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ. Praca, zdrowie, edukacja - fundamenty Nowej Umowy Społecznej”.

POBIERZ RAPORT

 

 

Obecnie przygotowujemy kongres pt. „Praca - nowa solidarność?”, który odbędzie się 18 listopada w Warszawie w formie online. Już dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w nim, a zarazem w dyskusji nad przyszłością środowiska pracy w Polsce.

Idea Kongresu PRACA
Program Kongresu PRACA
Paneliści Kongresu PRACA
Materiały Kongresu PRACA