Skip to main content
Search form
logo_miso_04.jpg

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego jest organizacją pozarządową, apolityczną, działającą non profit. Naszym celem jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. Nasze motto brzmi: "Razem możemy zrobić więcej".

Aktualności

14 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na drugi z cyklu bezpłatny webinar dla nauczycieli. Partnerami merytorycznymi webinaru są Fundacja Orange oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) od początku istnienia nie reprezentuje szerokiego spektrum organizacji społecznych i gospodarczych w Polsce. Dlatego od dawna domaga się reformy. Czy to się może udać? Dlaczego jest to ważne? Dlaczego RDS powinna być postrzegana jako instytucja będąca papierkiem lakmusowym...

24 marca o godz. 17.00 zapraszamy na pierwszy z cyklu bezpłatny webinar organizowany w partnerstwie z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego.

Joe Biden odkąd został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, podjął wiele nowatorskich inicjatyw poprzez rozmaite akty wykonawcze i ogłosił wiele dalekosiężnych planów rozwojowych. Jednym z nich jest odważna zapowiedź wymiany floty rządowej na elektryczną. Pomysł ten to nie tylko element...

Zapisz się do Newslettera!

Media społecznościowe