Skip to main content Skip to page footer
Formularz wyszukiwania

O nas

Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku i funkcjonującym w ramach działalności statutowej Fundacji MISO. Zespół ekspercko-organizacyjny Centrum działa na zasadzie społecznego zaangażowania na rzecz Fundacji, z zachowaniem prawa do niezależności własnych poglądów i przedstawianych opinii.

Misją Centrum Analiz jest wypracowywanie propozycji stanowiących podstawę rozwiązań systemowych w kluczowych obszarach dla rozwoju kraju. Nasze analizy opieramy na wnioskach z merytorycznej dyskusji i pogłębionym dialogu pomiędzy interesariuszami reprezentującymi różne punkty widzenia.

Przyświeca nam idea obywatelskiego zaangażowania. Badamy mechanizmy partycypacji społecznej, szukamy czynników sprzyjających aktywności i samoorganizowaniu się obywateli. Ciekawi nas wpływ współczesnych zmian zachodzących w Polsce i na świecie na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy być miejscem, które skupia i szczególnie wspiera rozwój rozpoczynających swoją działalność ekspertów, liderów inicjatyw społecznych, aktywnych uczestników debaty publicznej. Współpracownikom i odbiorcom służymy umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez konferencje, warsztaty i seminaria, projekty badawcze i publikacje. Naszym celem jest stworzenie warunków do swobodnej współpracy na zasadzie sieci eksperckiej.

Główne obszary naszych zainteresowań to:

  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Rządy prawa
  • Innowacyjny rozwój i inwestycje
  • Bezpieczeństwo
  • Środowisko
  • Praca i polityka społeczna