Skip to main content Skip to page footer
Formularz wyszukiwania

Idea

Stawiamy publicznie temat PRACY w czasach zmian technologicznych, demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii. PRACA to sprawa publiczna, u korzeni której jest idea solidarności - w dużej mierze zapomniana, wymagająca zdefiniowania na nowo.

W tegorocznej edycji Kongresu PRACA naszą szczególną uwagę kierujemy na pracę w zawodach sektora publicznego, które z jednej strony są zawodami strategicznymi, a z drugiej, od dłuższego czasu, znajdują się w stanie kryzysu. Niekiedy nawet jest to kilka spiętrzonych kryzysów. Będziemy rozmawiali o pracy nauczycieli, medyków oraz w szeroko rozumianej służbie publicznej.

Z naszymi ekspertami poruszymy kwestie związane ze społecznym wymiarem, wartościami, znaczeniem dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz etosem zawodowym tych profesji. Nasze rozważania będą dotyczyły także spraw bardziej codziennych. Zwrócimy uwagę na kluczowe problemy i trudności, z jakimi borykają się poszczególne grupy zawodowe i spróbujemy przedstawić konkretne pomysły na rozwiązania, które przy niewielkich nakładach, mogą nakierować wspólny wysiłek we właściwą stronę i przynieść pozytywne rezultaty całemu społeczeństwu.

Serdecznie zapraszamy do oglądania online!
Transmisja na Youtubie i Facebooku

Kontakt: centrum.analiz@miso.org.pl