Skip to main content
  Search form

  Zespół

  Karol Reczkin - koordynator prac Centrum Analiz, politolog, pracował jako ekspert i doradca w administracji publicznej, w Centrum Europejskim Natolin i w Parlamencie Europejskim, zawodowo związany z firmą telekomunikacyjną, w której zajmuje się komunikacją i sprawami publicznymi.

  dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene – politolog i socjolog – doktor habilitowany nauk politycznych w obszarze związanym z Unią Europejską, wykładowca Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Programowej Fundacji MISO.

  Agata Wójcik - koordynator projektów Centrum Analiz, absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów reklamy w Szkole Głównej Handlowej, pracowała jako specjalista ds. komunikacji politycznej i social media.  

  Marzena Haponiuk - socjolog, ekonomista, analityk rynku pracy i polityki społecznej w Instytucie Obywatelskim.

  Tomasz Bratek - prawnik, ekspert w dziedzinie zarządzania programami edukacyjnymi. Wdrażał i koordynował w Polsce program Erasmus+. Współpracownik Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

  Kamil Musielak - pasjonat crowdfundingu i nowych technologii. Zawodowo związany z sektorem bankowym, gdzie zajmuje się inwestycjami kapitałowymi i tematyką finansowania innowacji. Pracował również jako ekspert i doradca w administracji publicznej.

  Tomasz Tretter - ekonomista, samorządowiec, ekspert ds. marketingu. Przez lata związany z organizacjami pozarządowymi.

  dr Piotr Otawski - radca prawny, doktor nauk prawnych, mgr ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego.

  Gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk - wiceprezes Fundacji STRATPOINTS. Był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, a także attaché obrony w Waszyngtonie.  Specjalizuje się w analizie bezpieczeństwa międzynarodowego.