Skip to main content
Search form

Zespół

Karol Reczkin - koordynator prac Centrum Analiz, politolog, pracował jako ekspert i doradca w administracji publicznej, w Centrum Europejskim Natolin i w Parlamencie Europejskim, zawodowo związany z firmą telekomunikacyjną, w której zajmuje się komunikacją i sprawami publicznymi.

prof. Renata Mieńkowska-Norkiene – politolog i socjolog – doktor habilitowany nauk politycznych w obszarze związanym z Unią Europejską, wykładowca Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Programowej Fundacji MISO.

Agata Wójcik - koordynator projektów Centrum Analiz, absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów reklamy w Szkole Głównej Handlowej, pracowała jako specjalista ds. komunikacji politycznej i social media.  

Marzena Haponiuk - socjolog, ekonomista, analityk rynku pracy i polityki społecznej w Instytucie Obywatelskim.

Tomasz Bratek - prawnik, ekspert w dziedzinie zarządzania programami edukacyjnymi. Wdrażał i koordynował w Polsce program Erasmus+. Współpracownik Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Kamil Musielak - pasjonat crowdfundingu i nowych technologii. Zawodowo związany z sektorem bankowym, gdzie zajmuje się inwestycjami kapitałowymi i tematyką finansowania innowacji. Pracował również jako ekspert i doradca w administracji publicznej.

Tomasz Tretter - ekonomista, samorządowiec, ekspert ds. marketingu. Przez lata związany z organizacjami pozarządowymi.

dr Piotr Otawski - radca prawny, doktor nauk prawnych, mgr ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego.

dr Klara Ramm - od kilkunastu lat związana z branżą ochrony środowiska. Reprezentuje polski sektor wodociągowo-kanalizacyjny w federacji EurEau, gdzie działa na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE.

Tomasz Kacprzak - prawnik, specjalista ds. prawa podatkowego i pasjonat nowych technologii. Ukończył Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z prawa podatkowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

prof. Katarzyna Małysa-Sulińska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w szczególności problematyce kształtowania ładu przestrzennego i procesu budowlanego.