Skip to main content
Search form

Paneliści

prof. Paweł Kowal

Poseł na Sejm RP, historyk i politolog, doktor habilitowany nauk o polityce, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, publicysta. Poseł na Sejm również V i VI kadencji były wiceminister spraw zagranicznych oraz eurodeputowany.

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Z wykształcenia psycholog, menedżer i politolog. Doktor nauk społecznych. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie. Od wielu lat związany z sektorem gospodarczym, gdzie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i relacjami publicznymi.

 

Maria Libura

Ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członkini Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

 

dr Tomasz Imiela

Internista, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członek Naczelnej Rady Lekarskiej.

Gilbert Kolbe

Pielęgniarz anestezjologiczny, Rzecznik Białego Miasteczka, Koordynator Regionalny ds. Medycznych w DomMedica.

Zyta Czechowska

Nauczycielka Roku 2019, Dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, pedagożka specjalna, trenerka TIK, współprowadząca bloga edukacyjnego www.specjalni.pl

Jacek Królikowski

Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Specjalizuje się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995‑2005, głównie na Bałkanach.

 

Monika Helak

Badaczka, publicystka. Pracuje w Polityce Insight. Na Wydziale Socjologii UW pisze doktorat o doświadczeniu samotnego macierzyństwa. Aktywistka Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Uniwersytetu Zaangażowanego.

 

Maciej Kuziemski

Autor podcastu Postnormalność, członek Berkman Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda. Stypendysta Acton Institute, Fletcher School of Law and Diplomacy oraz John Lewis Fellowship. Członek zarządu fundacji Res Publica oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

 

Magda Pawlak

Prezeska Fundacji Dorastaj z Nami. Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania społecznik. Przez wiele lat pracowała jako psycholog kliniczny oraz w organizacjach pozarządowych m.in. United Way Polska, Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Karol Reczkin

Koordynator prac Centrum Analiz MISO, politolog. Pracował jako ekspert i doradca w administracji publicznej, w Centrum Europejskim Natolin i w Parlamencie Europejskim, zawodowo związany z firmą telekomunikacyjną, w której zajmuje się komunikacją i sprawami publicznymi.