Skip to main content
Search form

Alternatywny Model Rozwoju - rozmowa z Vibhav Kant Upadhyay


Prawdziwym wyzwaniem jest mądre zaprojektowanie nowego modelu społeczno-gospodarczego, skupiającego się na aktualnych problemach i oferującego długoterminowe rozwiązania pozwalające uniknąć najgorszego scenariusza - o Alternatywnym Modelu Rozwoju (ADM) opowiada nam jego architekt, Vibhav Kant Upadhyay z Indii.

CA MISO: Uważasz, że nasz świat potrzebuje alternatywy? 

Vibhav Kant Upadhyay: Chciałbym zachęcić poszczególne państwa do ponownego skalibrowania ich systemu działania na rzecz rozwoju, aby mogły sprostać wyzwaniom stojącym przed dzisiejszym światem - gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

A co to jest Alternatywny Model Rozwoju?

To model rozwoju społeczno-gospodarczego (Alternative Development Model - ADM), który opiera się na przeciwdziałaniu eksploatacji ludzi, zasobów i środowiska naturalnego - co jest jego głównym założeniem – a jednocześnie działa na rzecz wyrównywania szans i zwiększania możliwości rozwojowych. Opiera się na efektywności energetycznej, odpowiedzialności za środowisko oraz zrównoważonym rozwoju. To filary koncepcji R-M-E (Relationship, Mechanisms, Execution-Economy-Empowerment), która zakłada dyplomację zorientowaną na rozwój, skoncentrowaną na nawiązywaniu relacji, co w efekcie ma doprowadzić do wzmocnienia i ożywienia gospodarki.

Model ADM jest inspirowany pionierskim partnerstwem strategicznym Indii i Japonii w ramach Globalnego Partnerstwa (India-Japan Global Partnership - IJGP).

Pełna treść rozmowy