Skip to main content
Search form

Demokracja zaczyna się w pracy [opinia]


Czas dostrzec w środowisku pracy ogromny obywatelski potencjał dla budowania dobra wspólnego. O „pakiecie demokratycznym” pisze przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG Konrad Ciesiołkiewicz.

Wzrost nastrojów radykalnych, populizmu, kryzys i podważanie instytucji demokratycznych są częścią naszych współczesnych doświadczeń, politycznych debat oraz sporów. Gruntem dla wszelkich form radykalizacji jest polaryzacja, która redukuje świat do prostych dwóch wymiarów, zazwyczaj związanych z walką dobra ze złem, gdzie obozem dobra jest zawsze mój własny. Każda forma sprowadzania spraw wielkiej wagi, jakimi są sprawy publiczne, do czarno-białego podziału, jest dolewaniem benzyny do ognia.

Pełna treść