Skip to main content
Search form

Nauczyciele potrzebują tlenu [opinia]


Upublicznienie przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nowej wizji systemu edukacji, zawartej w projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz nadzwyczaj ofensywny sposób komunikowania się ministra Przemysława Czarnka, spowodowały, że debata o polskiej edukacji w ostatnich dniach rozgrzana została do czerwoności - pisze Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

O planowanych zmianach, a także postulatach i wizji szkoły rozmawiano podczas Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego zorganizowanego w minionym tygodniu przez ZNP. Udział w nim wzięły liczne oświatowe środowiska zawodowe, samorządowe, organizacje społeczne oraz liderki i liderzy życia publicznego. Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji przygotowała zaś konkretne propozycje programowe.

Dzisiaj najważniejsze wydają się potencjalne konsekwencje wprowadzenia przepisów proponowanych przez MEiN, sposób zachowania i komunikowania się publicznego osób odpowiedzialnych za edukację w rządzie oraz metoda przeprowadzania tak ważnych i systemowych zmian.

Pełna treść