Skip to main content
  Search form

  Promocja i uzyskiwanie poparcia dla inicjatywy (II część)


  Działania promocyjne nie mogą się skończyć wraz z przyjęciem przez gminę uchwały o ustanowieniu nowego święta. Ten moment to dopiero początek budowania tożsamości i znaczenia tego święta. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie całościowego procesu komunikacji. 

  Niezależnie od skali inicjatywy, konieczna będzie jej odpowiednia promocja i oprawa. Małe, osiedlowe obchody tworzone w środowisku sąsiedzkim wymagają głównie promocji na portalach społecznościowych i w lokalnych gazetach. Inaczej sytuacja się przedstawia, gdy chcemy zaprezentować szerszej społeczności pomysł na nowe święto, które miałoby uzyskać wymiar lokalny bądź regionalny.

  W przypadku tworzenia nowej inicjatywy, której rangę chcemy podnieść poprzez przyjęcie jej uchwałą gminy, obok spełnienia wszystkich kwestii prawno-formalnych niezwykle ważne jest zbudowanie poparcia społecznego dla inicjatywy. Innymi słowy, mieszkańców warto przekonać o potrzebie i wartości honorowania święta jeszcze zanim zaczniemy przekonywać władze lokalne.

  Jak zdobyć poparcie i finansowanie projektu? Jak podnieść rangę wydarzenia i zorganizować Komitet Honorowy? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym opracowaniu. 

  Pełna treść raportu