Skip to main content
Search form

Rozbudzić w artyście świadomość społeczną - rozmowa z Jackiem Łumińskim


Ludzie mają swoje naturalne potrzeby, do których należy również świadomość pewnych wartości. Trzeba tylko umieć w nich ją rozbudzić. Sztuka wysoka bierze się z rozumienia środowiska lokalnego - mówi dr Jacek Łumiński, twórca polskiej techniki tańca.

CA MISO: Podczas swojej pracy artysty i antropologa odbyłeś wiele podróży - od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Rozumiem, że spotkałeś ludzi, którzy tworzą społeczeństwo obywatelskie. Gdzie najbardziej tego doświadczyłeś?

Jacek Łumiński: Twórczo, to najbardziej objawiało się w Ameryce, gdzie jeśli ludzie potrzebują teatru, to sami o niego walczą. Zbierają pieniądze, wspierają go w różny sposób, na przykład pracując w kasie biletowej, czy sprzątając. Walczą bezinteresownie o to, na czym im zależy. Ludzie nie muszą zapisywać się specjalnie na jakąś listę, tylko działają spontanicznie, aby tworzyć wokół siebie lepszy świat.

Pełna treść rozmowy