Skip to main content
Search form

Speakers' Corner


Centrum Analiz MISO zaprasza na pięciodniowy Speakers’ Corner. Transmisja codziennie w dniach 18-22 czerwca, o godz. 12.00.

W ramach cyklu zaprezentujemy każdorazowo rozmowę i felieton w tematyce danego obszaru. Transmisja na stronie MISO na Facebooku i Youtubie


Dzień 1
Dobry klimat
18 czerwca, godz. 12.00

Rozmowa
Agata Konczal, Robert Zydel
Lasy i ludzie

Felieton
Jakub Wygnański
Czyste powietrze dla każdego

Agata Konczal - antropolożka środowiska zajmująca się gospodarką leśną i ekologią polityczną. Bada różnorodność percepcji lasu i jego implikacje społeczno-polityczne. Jej prace skupiają się na gospodarowaniu lasami, łowiectwie, ekologii i ochronie przyrody. Interesuje ją idea „dziczy” i koncepcja „rewildingu”. Badaczka w Europejskim Instytucie Leśnym (EFI).

Robert Zydel - dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Przez wiele lat prowadził laboratoria i zajęcia związane z praktycznym zastosowaniem narzędzi etnograficznych w badaniach marketingowych. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Jakub Wygnański - socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii w Polsce. Założyciel i obecnie Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Współtwórca Funduszu Obywatelskiego.


Dzień 2
Nowe umowy społeczne
19 czerwca, godz. 12.00 

Rozmowa
Konrad Ciesiołkiewicz, Sławomir Nitras
Między monologiem a dialogiem

Felieton
Tomasz Sawczuk
Jaki ład?

Konrad Ciesiołkiewicz - psycholog, politolog i menadżer. Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Prezes Fundacji Orange. Członek Zespołu Laboratorium "Więzi". Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie.

Sławomir Nitras - poseł na Sejm RP. Absolwent politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tomasz Sawczuk - szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”, doktor filozofii i prawnik, autor książki „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”.


Dzień 3
Szkoła jutra
20 czerwca, godz. 12.00

Felieton
Monika Helak
Edukacja do zmiany

Rozmowa
Sławomir Broniarz, Katarzyna Hall
Wszyscy razem

Monika Helak - badaczka, publicystka. Pracuje w Polityce Insight. Na Wydziale Socjologii UW pisze doktorat o doświadczeniu samotnego macierzyństwa. Aktywistka Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Uniwersytetu Zaangażowanego.

Sławomir Broniarz - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES).

Katarzyna Hall - prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Nauczycielka, działaczka oświatowa i społeczna. Była minister edukacji narodowej.


Dzień 4
Powrót do zdrowia
21 czerwca, godz. 12.00

Felieton
Bartosz Fiałek
Poziom wyżej

Rozmowa
Renata Kaznowska, Adam Wieczorek
Centralnie czy lokalnie

Bartosz Fiałek - Lekarz. Specjalista w dziedzinie reumatologii. Popularyzator wiedzy medycznej.

Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.

Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi. Nadzoruje pracę Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych. Absolwent wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako magister zdrowia publicznego ze specjalizacją „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Kontynuował swoją naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej”. W 2020 roku ukończył studia doktoranckie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze dysertację z obszaru finansów pt. „Uwarunkowania kondycji finansowej publicznych szpitali w Polsce”.


Dzień 5
Jutro demokracji
22 czerwca, godz. 12.00

Rozmowa
Paweł Kowal, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Między Wschodem a Zachodem

Felieton
Sławomir Sowiński
Czy demokracja przetrwa?

Paweł Kowal - poseł na Sejm RP, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, historyk, muzealnik, politolog, redaktor Spraw Międzynarodowych. Zastępca redaktora naczelnego Warsaw East European Review. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Były wiceminister spraw zagranicznych.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - socjolog i politolog. Prowadzi instytut Strategie 2050 współpracujący z ruchem Polska 2050. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. Po zakończeniu służby dyplomatycznej kierowała programem Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie think tankiem Fundacji - forumIdei.

Sławomir Sowiński - politolog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w badaniach nad religią i polityką, etyką polityczną, myślą polityczną i współczesnymi procesami politycznymi. Jest członkiem Zespołu Laboratorium WIĘZI i stałym współpracownikiem kwartalnika "WIĘŹ". Jest autorem i redaktorem licznych książek, a jego teksty ukazywały się m.in w "Rzeczpospolitej", „Tygodniku Powszechnym” czy „Gościu Niedzielnym”.

#SpeakersCorner 
Serdecznie zapraszamy!