Skip to main content
Search form

Spotkanie z gen. Radosławem Kujawą


Zapraszamy na spotkanie z gen. bryg. Radosławem Kujawą pt. „Polska, Europa, Świat - aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa”, które odbędzie się 28 października, o godz. 17.00 w budynku HOP w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134.

Przedmiotem prelekcji będą tematy:

  • Rywalizacja USA-Chiny. Zderzenie systemów: wymiar gospodarczy i wojskowy.
  • Dylematy bezpieczeństwa Europy. Jaka będzie polityka Ameryki J. Bidena. O co gra Rosja.


gen. bryg. Radosław Kujawa – szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2008 – 2015.

Najdłużej urzędujący szef polskiego wywiadu wojskowego po roku 90.

Pod jego kierownictwem wywiad wojskowy odbudował swój potencjał i stał się w pełni profesjonalną służbą, szczycącą się kompetentną kadrą i absolutną tajnością swoich działań. Okres jego urzędowania przypadł m.in. na lata agresji Federacji Rosyjskiej, najpierw wobec Gruzji (2008 r.) a następnie wobec Ukrainy (2014 r.) oraz na największe zaangażowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych w misjach za granicą.

Za swoją nienaganną służbę gen. Kujawa był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, resortowymi a także zagranicznymi. Został wpisany na listę nazwisk ważnych osób z państw Unii Europejskiej objętych rosyjskimi sankcjami wizowymi.

Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w latach 80. XX w. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Drogę oficera służb specjalnych rozpoczął w latach 90. w Zarządzie Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, następnie kontynuował w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Od 2018 roku jest m.in. współpracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie! W celu rejestracji, prosimy o wysłanie e-maila na adres: centrum.analiz@miso.org.pl

Udział w wydarzeniu wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych, posiadających certyfikat ozdrowieńców lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.