Skip to main content
Search form

Materiały

Czy grozi nam załamanie gospodarcze?

Prezentacja przygotowana przez prof. Andrzeja Rzońcę.

Czytaj więcej >

Doświadczenia firm rodzinnych pomogą wyleczyć choroby polskiej pracy

Praca dzisiejsza wymaga dużo więcej, a i ludzie od pracy oczekują dziś dużo więcej. Jeśli ma mieć sens i wartość, musi dawać coś ponad zapłatę. Doświadczenia firm rodzinnych mogą się tu okazać niezwykle cenne - pisze Dariusz Duma z Family Business Network.

Czytaj więcej >

Niedostrzegalne srebro polskiego rozwoju społeczno-gospodarczego

W dyskursie społecznym przedstawiciele starszego pokolenia czasem są niesłusznie postrzegani jako odbiorcy wsparcia i zabezpieczenia, a niekoniecznie osoby z ogromnym potencjałem tyleż społecznym, co zawodowym. Ów potencjał bywa przeoczany lub nie dość wykorzystany. Odzwierciedlają to niestety także...

Czytaj więcej >

Grzęźnięcie, czy tąpnięcie, czyli co zagraża polskiej gospodarce?

Z prognoz wynika, że nasz kraj będzie zmniejszał dystans dzielący go pod względem dochodu na mieszkańca od Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych jeszcze tylko przez ok. 15-20 lat. W późniejszych latach doganianie się zakończy, a następnie może rozpocząć się proces, który dobrze znamy z naszej historii: ponownego...

Czytaj więcej >

Otwórz oczy, już nie żyjesz…

Wcześniej nikt nie zadał sobie pytania o koncepcję człowieka i wartości, które leżą u podstaw prawa pracy. W prawie pracy widziano jedynie narzędzie zwiększania ekonomicznego zysku, więc musiało być elastyczne. Chodziło przecież o zmniejszanie kosztów - pisze prof. Anna Musiała z Wydziału Prawa i...

Czytaj więcej >

Pracodawcy i Pracownicy 50+ jako dwa bieguny rynku pracy

Patrząc na zmiany demograficzne i niski poziom młodszej siły roboczej zza granicy, wydaje się, że przedsiębiorcy staną za chwilę przed brakiem wyboru, czy zatrudniać czy nie, starszych pracowników. O perspektywie pracodawcy i przedemerytalnego pracownika pisze Marzena Rudnicka - prezes fundacji Krajowy...

Czytaj więcej >

Co nas nie zabije, to niekoniecznie nas wzmocni

Powodem do niepokoju są rozciągnięte w czasie konsekwencje pandemii. Tym bardziej, że nakładają się one na obecne od lat choroby współistniejące polskiej gospodarki: niską aktywność zawodową, szczególnie wśród kobiet, częstą dezaktywizację z powodu choroby czy ograniczonej sprawności, niedostateczną jakość i...

Czytaj więcej >

Praca - znikający układ

Wszystko, co po roku 1989 powstało – szkoły i programy nauczania, budynki mieszkalne i ich wyposażenie, środki transportu, sklepy, centra kultury – powstało dzięki mniejszym i większym zbiorowościom. Rzeczywistość jest dziełem kolektywnym – na dobre i na złe. Ale w polskiej kulturze trudno znaleźć obraz pracy...

Czytaj więcej >