Skip to main content
Search form

Paneliści

prof. Paweł Kowal

Poseł na Sejm RP, historyk i politolog, doktor habilitowany nauk o polityce, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, publicysta. Poseł na Sejm również V i VI kadencji były wiceminister spraw zagranicznych oraz eurodeputowany.

 

 

Barbara Nowacka

Z wykształcenia informatyczka, ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia typu MBA. Od 2016 przewodnicząca stowarzyszenia, a następnie partii Inicjatywy Polska. Posłanka na Sejm RP. W 2016 znalazła się na corocznej liście FP Top 100 Global Thinkers czasopisma "Foreign Policy". Feministka, działaczka społeczna oraz matka dwójki dzieci.

 

 

Konrad Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Z wykształcenia psycholog, menedżer i politolog. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie. Od wielu lat związany z sektorem gospodarczym, gdzie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i relacjami publicznymi.

 

 

 

 

prof. Mirosław Grewiński

Polityk społeczny; profesor nadzwyczajny i rektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Przewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy MRiPS, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN. Autor ponad 300 publikacji naukowych. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna, ekonomia społeczna, innowacje społeczne.

 

Małgorzata Trzaskowska

Urodzona na Śląsku, dorastała w Rybniku. Okres studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym spędziła w Katowicach. Po przeprowadzce do Warszawy pierwsze doświadczenia zdobywała w agencji reklamowej, aby następnie zacząć pracę w Biurze promocji Miasta i potem jako koordynator projektów w Biurze Promocji Gospodarczej. Obecnie Prezeska Fundacji Wspólnota Kobiet, której celem jest współpraca kobiet ponad podziałami i działanie w obszarach edukacji, zdrowia oraz prawa. Żona i mama dwójki dzieci.

 

 

prof. Andrzej Rzońca

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Specjalizujący się w teorii wzrostu, ekonomii monetarnej i finansach publicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W przeszłości m. in. przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), doradca Prezesa NBP.

 

 

 

prof. Monika Kostera

Profesor tytularny w dyscyplinie nauk zarządzania w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nauk humanistycznych. Pracuje jak profesor zwyczajny w Instytucie Kultury UJ, a także jako profesor na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Södertörn w Szwecji. Była także profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Durham University w Wielkiej Brytanii. Opublikowała ponad 40 książek i znaczącą liczbę artykułów naukowych poświęconych tematyce organizacji i zarządzania. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m. in. wyobraźni organizacyjnej i dezalienacji pracy. Również pisze i publikuje poezję w języku polskim, szwedzkim i angielskim

 

 

Hanna Cichy

Analityczka ds. gospodarczych w Polityce Insight. Interesuje się finansami publicznymi,  rynkiem pracy i polityką społeczną.  Doktorantka w Katedrze Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczka Panelu Ekonomistów Polskich.  Wcześniej związana m.in. z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.

 

 

 

Dariusz Duma

Filozof, przedsiębiorca, inwestor, konsultant biznesowy, wykładowca, dyrektor wykonawczy FBN Family Business Network Poland. Założył Chiltern Consultancy International Polska i Chiltern Instytut Psychologii Biznesu, firmy szkoleniowo-doradcze, które należały do „wielkiej piątki" firm szkoleniowych w Polsce. Wspólnie z Francuskim Instytutem Zarządzania prowadzi program edukacyjny dla managerów - Akademia Liderów postMBA. Jest współzałożycielem Value Finance, firmy zapewniającej zdalne usługi Dyrektora Finansowego. Wykładowca w programach MBA oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy", współautor książki "Wartość Wartości".

 

 

Wojciech Wróbel

Właściciel Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce i dealera marek Mercedes - Benz oraz Mazda. Menadżer z dyplomem MBA Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Z wykształcenia psycholog, studia wyższe ukończył na Uniwersytecie SWPS. Konsul Honorowy Gruzji we Wrocławiu. Członek Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka, zasiada w kapitule nagrody im. Tytusa Filipowicza, przyznawanej obywatelom krajów kaukaskich. Należy do Rady Programowej Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka, wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW. Należy do Family Business Network Poland (FBN Poland). Jest inicjatorem i współautorem Akademii Firm Rodzinnych.

 

Katarzyna Osadkowska

Prezes Zarządu Hotelu Jakubus, współwłaścicielka i Członek Zarządu Osadkowski Holding. Absolwentka SWPS w Warszawie. Jako pasjonatka firm rodzinnych i nowoczesna feministka wspiera kobiety w realizacji własnych ambicji zawodowych. Firma Osadkowski obsługuje sektor rolniczy i zatrudnia blisko 500 pracowników. Po 25 latach zrównoważonego rozwoju, stery firmy przejęło w 2015 roku drugie pokolenie rodziny. Trójka rodzeństwa oprócz aktywnego uczestnictwa w Zarządzie podzieliła się kompetencjami w spółce - najmłodszy brat Wojciech stanął na czele firmy, Katarzyna nadzoruje obszar zasobów ludzkich, a Piotr obszar IT i procesów. 

prof. Jacek Męcina

Doktor habilitowany, profesor UW, prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Dyrektor Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy WNPiSM UW. Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dialogu Społecznego. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy. Był wiceministrem gospodarki i pracy odpowiedzialnym za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005) oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015).

 

 

Marzena Rudnicka

Fundator oraz prezes fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, której celem jest wspieranie podmiotów w dostosowaniu oferty produktów i usług do potrzeb klientów 60+. Jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji, m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013), w tym definicji gospodarki senioralnej. Ekspert w Komitecie Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Zasiada w Radzie Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Z jej inicjatywy powstał system certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR®. Na stałe uczestniczy w międzynarodowym jury w Silvereco.org, gdzie ocenia oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta.

 

dr Rafał Bakalarczyk

Doktor nauk społecznych w dziedzinie polityki publicznej. Ekspert Instytutu Polityki Senioralnej i współredaktor naczelny czasopisma "Polityka Senioralna" wydawanego przez Fundację Zaczyn. Od roku 2018 członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  Ekspert ds. polityki społecznej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek zespołu ekspertów Fundacji Naukowej Norden Centrum oraz współpracownik Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a. W swojej działalności naukowej i społecznej zajmuje się różnymi obszarami polityki społecznej, a w szczególności wsparciem osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opieką długoterminową, problemami osób starszych oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

 

prof. Anna Musiała

Profesor nauk prawnych, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu w 2006 r. (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV - COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i mieście Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México). W latach 2014-2015, w ramach Programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła staż w Collège de France w Katedrze Prof. Alain Supiot. Kuratorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” (od 2016 r.). Współtwórczyni Centrum Humanistyki Otwartej.

 

 

 

prof. Przemysław Czapliński

Historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań); kierownik specjalności krytycznoliterackiej na polonistyce; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej UAM. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017). Przedmiot badań: literatura i problemy późnej nowoczesności.

 

 

Maria Klaman

Filozofka, trenerka, menadżerka. W Fundacji Szkoła Liderów prowadzi program Szkoły Liderów Politycznych oraz zajmuje się rozwijaniem ścieżki absolwenckiej. Od lat związana z sektorem pozarządowym, gdzie angażuje się w działania na rzecz poprawy jakości pracy w organizacjach pozarządowych oraz prowadzi projekty obywatelskie i kulturalne – wcześniej w trójmiejskiej Krytyce Politycznej, dzisiaj w Warszawie. Moderatorka wielu debat i menedżerka projektów z obszaru kultury, polityki miejskiej, polityki senioralnej, demokracji, partycypacji obywatelskiej. Miłośniczka kaszubskiej przyrody i literatury pisanej przez kobiety.  Ukończyła filozofię oraz filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Voelkel

Właściciel Grupy Kapitałowej VOX, założyciel Uniwersytetu SWPS, Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Inwestor strategiczny wielokrotnie nagradzanego biurowca Bałtyk, podnoszącego wartość architektoniczną centrum Poznania. Znawca sztuki i promotor rodzimego designu. Biznesmen z wizją, humanista i filantrop. Wielokrotnie honorowany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii Wizja i Innowacja, nagrodą Wizjonerzy 2016 przyznawaną przez Dziennik Gazety Prawnej.