Skip to main content
Search form

My, Solidarni - wsparcie osób zasłużonych w przeciwdziałaniu COVID-19

Pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, wolontariusze zasługują na najwyższe uznanie i wszelkie gratyfikacje. Pomoc psychologa, wsparcie finansowe w chorobie i szereg zniżek przewiduje dla zwalczających pandemię projekt ustawy „My, solidarni".


Szacunek dla zawodów służby publicznej, pracowników ochrony zdrowia okazuje się w czasie pandemii podstawą społecznych relacji. Inspirując się rozwiązaniami takimi jak Karta Dużej Rodziny czy wsparciem żołnierzy - weteranów wojennych, poseł Paweł Kowal wyszedł z inicjatywą “My, Solidarni”, o której mówił podczas wydarzenia „Kongres PRACA - nowa solidarność?”. Jest to idea stworzenia swego rodzaju karty medyka - systemowego wsparcia lekarzy, pielęgniarek, ratowników, personelu medycznego i technicznego, wolontariuszy. Projekt ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19 „My, solidarni" został złożony do laski marszałkowskiej przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. 

Chodzi o gwarantowaną przez państwo ustawowo sieć wsparcia dla tej grupy zawodowej, angażującą także samorządy i przedsiębiorców - solidarne samorządy i solidarnych przedsiębiorców. Państwo ma do dyspozycji na przykład sieć sanatoriów, może organizować dodatkową nieodpłatną pomoc psychologiczną. Firmy mogą zaoferować zniżki na swoje produkty i usługi, a samorządy udogodnić dostęp do transportu, kultury, zajęć sportowych. Całość stanowiłaby ważny gest solidarności, spinający w pewien sposób w ramy prawne i organizacyjne wszystkie spontaniczne akcje pomocowe, których byliśmy świadkami, w pierwszej kolejności z pracownikami systemu opieki zdrowotnej, którzy na co dzień zmagają się z pandemią. Grono beneficjentów ustawy ma mieć charakter otwarty, aby mogli z niej skorzystać również np. pracownicy laboratoriów, jednostek badawczych oraz innych grup zawodowych i społecznych.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest „szczególne zaangażowanie w przeciwdziałanie Covid-19", zdefiniowane jako „wykonywanie czynności w warunkach znacznie zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem lub w sposób cechujący się znacznie większym stopniem poświęcenia, sumienności, staranności lub kreatywności niż wymagane od pracownika albo osoby świadczącej usługi w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy".

O tym, czy dana osoba spełnia te kryteria, decydować mieliby starosta lub prezydent miasta, a dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń ma być spersonalizowana karta, której posiadaczom, m.in. wzorem Karty Dużej Rodziny, przysługiwać miałby dostęp do towarów i usług na zasadach preferencyjnych. 

Projekt zakłada także przyznawanie im nowego odznaczenia państwowego, ustanawiając Medal Zasłużonego w przeciwdziałaniu Covid-19, który miałby być nadawany przez prezydenta.

Ustawa, której inicjatorami są poseł Paweł Kowal oraz Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego i Komitet Dialogu Społecznego KIG miałaby obowiązywać do 1 stycznia 2026 r.

Debata konsultacyjna poświęcona inicjatywie „My, Solidarni” odbyła się w czerwcu 2020 r. Podsumowanie dostępne tutaj.