Skip to main content
Search form

Czy można wyleczyć ochronę zdrowia? [opinia]


Każdy „medyk” był kiedyś autorytetem. Osobą, do której można było i należało się udać, kiedy mieliśmy wątpliwości dotyczące stanu naszego zdrowia. Bezpośrednio za uznaniem dla pracy lekarzy podążały: szacunek oraz docenienie, zarówno ze strony rządzących, jak i ze strony społeczeństwa. To się zmieniło i to – można rzec – o 180 stopni. Ani obecny rząd, ani społeczeństwo w ujęciu globalnym, nie szanują pracowników ochrony zdrowia, choć zawsze z ich usług korzystają - pisze lek. Bartosz Fiałek.

Zawody medyczne

Skuteczne wykonywanie zawodu medycznego polega na pracy zespołowej. Każdy członek zespołu wykonuje ważną rolę w procesie profilaktycznym oraz diagnostyczno-terapeutycznym. Odpowiednie traktowanie i docenianie każdego z pracowników ochrony zdrowia oraz personelu niemedycznego, jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów.

Personel medyczny powinien być empatyczny, czyli rozumieć problemy chorych – nie tyle utożsamiać się z nimi, co potrafić odpowiednio je interpretować. Empatia to umiejętność charakterystyczna dla dobrych pracowników ochrony zdrowia. W dobie tragicznych warunków, których doświadczamy w systemie opieki zdrowotnej, utrzymywanie odpowiednich cech nadanych nam w czasie edukacji, jest często niemożliwe. Wyobraźcie sobie chociażby kogokolwiek wyrozumiałego po kilkudziesięciu godzinach nieprzerwanej pracy.

Pełna treść