Skip to main content
Search form

Faszyzm. Ostrzeżenie Madeleine Albright [recenzja]


Faszyzm. Słowo, które powinno wywoływać co najmniej niepokój, przez lata spowszedniało przez jego nadużywanie, stosowanie w nieadekwatnych sytuacjach. Madeleine Albright podejmuje próbę ponownego napełnienia go treścią. Tak, byśmy znów przywiązywali do niego należytą wagę - recenzja Stefana Kabata.

Autorka zabiera nas w pasjonującą podróż przez meandry historii najnowszej i polityki, zaglądając przy tym w niemal każdy zakątek świata. Wychodząc od klasycznych przykładów faszyzmu - faszyzmu włoskiego oraz nazistowskich Niemiec - prowadzi nas następnie przez szereg innych, historycznych i współczesnych, przykładów przywódców i systemów, które skłonna jest określać jako co najmniej faszyzujące.

Albright konsekwentnie podkreśla w swojej książce, że faszyzm w gruncie rzeczy nie jest sprecyzowaną ideologią, dlatego niespecjalnie da się go umieścić na tradycyjnej osi podziałów politycznych lewica-prawica. Tłumaczy, że faszyzm jest raczej formą działania - gotowością zrobienia wszystkiego, włącznie ze stosowaniem przemocy, dla osiągania swoich celów. Współcześnie też coraz częściej przy zachowaniu pozorów demokratyczności.

Pełna treść recenzji