Skip to main content
Search form

Odzyskać wodę [komentarz]


Jakie są wyzwania w gospodarce wodnej? Nad czym pracuje sektor rolniczy? Czego możemy się uczyć od innych państw? Na te pytania odpowiada dr Beni Lew - izraelski naukowiec z Volcani Center prowadzący badania w zakresie procesów w rolnictwie.

CA MISO: Jesteś ekspertem w dziedzinie oczyszczania ścieków, szczególnie w rolnictwie, masz już wiele osiągnięć naukowych, a czym zajmujesz się obecnie?

Beni Lew: Zajmuję się zagadnieniami oczyszczania wody i ścieków, głównie dla rolnictwa. Dotyczy to także ścieków z hodowli zwierząt oraz odzysku wody do ponownego wykorzystania jej w rolnictwie. 

Zacznijmy od spraw globalnych, a potem porozmawiajmy o Izraelu. Tak więc problemem globalnym jest zmiana klimatu, a środowisko naturalne jest poważnie zagrożone. Jakie w tym kontekście jest główne wyzwanie dla ludzkości?

Wkrótce nie będziemy mieli wystarczająco dużo wody pitnej dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Populacja rośnie, a ludzie stają się coraz bogatsi, nawet jeśli nie widzimy tego wszędzie. Mieszkańcy Ziemi potrzebują więcej żywności. Jest coraz więcej ludzi, którzy chcą coraz więcej jedzenia, a także coraz więcej wody dobrej jakości. Wkrótce będziemy więc mieli problem z ilością wody, w którą musimy zaopatrzyć wszystkich na świecie.

Pełna treść rozmowy