Skip to main content
Search form

Praca w zawodach sektora publicznego - rekomendacje ekspertów #KongresPRACA


W edycji Kongresu PRACA 2021 naszą uwagę skierowaliśmy na pracę w zawodach sektora publicznego, które z jednej strony są zawodami strategicznymi, a z drugiej znajdują się w stanie kryzysu. Rozmawialiśmy o pracy nauczycieli, medyków oraz w szeroko rozumianej służbie publicznej. Przeczytajcie o rekomendacje ekspertów.

30 listopada 2021 roku odbyła się II edycja „Kongresu PRACA - nowa solidarność?” online zorganizowanego przez Centrum Analiz MISO oraz Komitet Dialogu Społecznego KIG.

Podczas Kongresu PRACA 2021 naszą szczególną uwagę kierujemy na pracę w zawodach sektora publicznego, które z jednej strony są zawodami strategicznymi, a z drugiej, od dłuższego czasu, znajdują się w stanie kryzysu. Niekiedy nawet jest to kilka spiętrzonych kryzysów. Rozmawialiśmy o pracy nauczycieli, medyków oraz w szeroko rozumianej służbie publicznej.

Z naszymi ekspertami poruszyliśmy kwestie związane ze społecznym wymiarem, wartościami, znaczeniem dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz etosem zawodowym tych profesji. Nasze rozważania dotyczyły także spraw bardziej codziennych. Zwróciliśmy uwagę na kluczowe problemy i trudności, z jakimi borykają się poszczególne grupy zawodowe. 

Przeczytajcie rekomendacje ekspertów i pomysły na rozwiązania, które przy niewielkich nakładach mogą nakierować wspólny wysiłek we właściwą stronę i przynieść pozytywne rezultaty całemu społeczeństwu.

Zobacz także: