Skip to main content
Search form

Bezpłatne szkolenie on-line dla osób pracujących z młodzieżą


Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, edukatorki i edukatorów oraz pracowników socjalnych do skorzystania z bezpłatnego szkolenia on-line w ramach projektu PRECOBIAS.

PRECOBIAS to realizowany ze środków Komisji Europejskiej projekt zapobiegania radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases) i jest skierowany do wszystkich osób pracujących z młodzieżą, którzy chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak można jemu przeciwdziałać.

W ramach programu zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia on-line realizowanego w języku polskim, które kończy się uzyskaniem certyfikatu sygnowanego przez Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz Uniwersytet w Gandawie.

Szkolenie on-line ma charakter indywidualny i składa się z 12-godzinnego programu, który od jego rozpoczęcia należy ukończyć w przeciągu 6 tygodni. Taki system umożliwia realizowanie kursu we własnym tempie i w dogodnym czasie. Szkolenie jest wzbogacone o nagrania wideo, materiały do czytania i quizy, dzięki którym można się dowiedzieć, jaką rolę odgrywa automatyczne myślenie w procesie radykalizacji postaw oraz jak ekstremistyczne treści internetowe mogą wywoływać błędy poznawcze.

Kurs dostarcza kluczowych spostrzeżeń na temat radykalizacji i łączy je z ludzkim przetwarzaniem informacji, aby przedstawić procesy umysłowe, które mają miejsce, gdy ludzie są konfrontowani z ekstremistyczną propagandą w mediach społecznościowych.

Tu można się zarejestrować na szkolenie:
https://mooc.precobias.eu/

PRECOBIAS
to projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – Police) realizowany przez konsorcjum europejskich partnerów: PMF z Katanii (Włochy), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Instytut Praw Człowieka (Słowacja), Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy), Fundacja Subiektywne Wartości (Węgry) oraz Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego (Polska).

Więcej o projekcie: https://www.precobias.eu/pl

W Polsce projekt wspierają Instytut Bezpieczeństwa SpołecznegoKomitet Dialogu Społecznego KIG, Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Głos NauczycielskiLaboratorium WięziFundacja Centrum im. prof. Bronisława GeremkaWarszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Fundacja Szkoła z Klasą.