Skip to main content
Search form

Analiza badań postaw Polaków wobec historii i patriotyzmu


Obchody stulecia niepodległości będą największymi obchodami w III RP. Przygotowania do tej rocznicy to dobry moment, żeby zastanowić się, jak w ogóle Polacy świętują, jak mogą świętować, a jak chcieliby świętować - analiza Marcina Hinza i Jowity Kacik.

W 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie której powołano Komitet Narodowych Obchodów. W preambule do ustawy za „Ojców Niepodległości” uznano Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa. W tym samym roku rząd przyjął Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Sam fakt rozpisania programu na 5 lat jest znaczący, niebagatelne jest także jego finansowanie na poziomie blisko 240 mln zł. Do tego dojdą wydatki na oficjalne, centralne i wojewódzkie uroczystości, a także wkłady własne beneficjentów programów grantowych. Za realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polski – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo resort kultury utworzył Biuro Programu NIEPODLEGŁA, które jest operatorem programów grantowych oraz koordynuje komunikację medialną obchodów.

Jednak obchody nie ograniczą się do wydarzeń oficjalnych oraz różnego typu wydarzeń towarzyszących, finansowanych ze środków publicznych. Największa jak dotąd inicjatywa społeczna, to Inicjatywa Nasza Niepodległa, w której uczestniczy m.in. Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, ale także Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Klub Inteligencji Katolickiej czy Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Ponadto swoją działalność zainaugurował Społeczny Komitet Lewicy, któremu przewodniczy Aleksander Kwaśniewski. Założyciele Komitetu za swojego patrona obrali Ignacego Daszyńskiego, dostrzegając potrzebę „uzupełnienia i korygowania prawicowej opowieści historycznej”.

Czy zaplanowane już obchody i wydarzenia odpowiadają oczekiwaniom obywateli? Jakie są szanse na powstanie i przeprowadzanie inicjatyw oddolnych? Jak Polacy obchodzą inne święta? Na te i inne pytania ma pomóc odpowiedzieć niniejsze opracowanie.

Jak świętują Polacy?
Święta państwowe czy narodowe?

Świętuj lokalnie! (I część)
Wypromuj święto! (II część)

_______________________________________

O autorach:

Marcin Hinz – antropolog kulturowy, badacz jakościowy. Zawodowo zajmuje się badaniami i doradztwem marketingowym. Wcześniej przez kilka lat związany z publicznymi instytucjami kultury. W latach 2012-2015 doradca ministra kultury.

Jowita Kacik – politolog, specjalista ds. komunikacji społecznej, wykładowca akademicki, trener, pracowała jako ekspert i doradca w administracji publicznej.