Skip to main content
Search form
Aktualności

Upublicznienie przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nowej wizji systemu edukacji, zawartej w projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz nadzwyczaj ofensywny sposób komunikowania się ministra Przemysława Czarnka, spowodowały, że debata o polskiej edukacji w ostatnich dniach rozgrzana...

Centrum Analiz MISO zaprasza na pięciodniowy Speakers’ Corner. Transmisja codziennie w dniach 18-22 czerwca, o godz. 12.00.

W gronie przedstawicielek i przedstawicieli różnych środowisk życia publicznego, rozmawialiśmy o problemach utrudniających funkcjonowanie dialogu społecznego w Polsce i szukaliśmy najlepszych propozycji ich rozwiązania. Debata pt. „Dialog społeczny - czy wszyscy mamy głos?” zorganizowana wspólnie z Komitetem...

12 maja o godz. 17.00 zapraszamy na trzeci z cyklu bezpłatny webinar dla nauczycieli. Partnerem merytorycznym seminarium online jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

14 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na drugi z cyklu bezpłatny webinar dla nauczycieli. Partnerami merytorycznymi webinaru są Fundacja Orange oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) od początku istnienia nie reprezentuje szerokiego spektrum organizacji społecznych i gospodarczych w Polsce. Dlatego od dawna domaga się reformy. Czy to się może udać? Dlaczego jest to ważne? Dlaczego RDS powinna być postrzegana jako instytucja będąca papierkiem lakmusowym...

24 marca o godz. 17.00 zapraszamy na pierwszy z cyklu bezpłatny webinar organizowany w partnerstwie z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego.

Joe Biden odkąd został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, podjął wiele nowatorskich inicjatyw poprzez rozmaite akty wykonawcze i ogłosił wiele dalekosiężnych planów rozwojowych. Jednym z nich jest odważna zapowiedź wymiany floty rządowej na elektryczną. Pomysł ten to nie tylko element...

„Jak rozpoznawać, jak reagować? Wpływ radykalnych treści i dezinformacji w internecie na młodzież” - seminaria online dla nauczycieli. Inicjatywa to cykl trzech webinarów realizowanych w nadchodzących miesiącach.

Stawiamy publicznie temat PRACY w czasach zmian technologicznych, demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii. PRACA to sprawa publiczna, u korzeni której jest idea solidarności - w dużej mierze zapomniana, wymagająca zdefiniowania na nowo.